Classic Premium

Loại phòng Classic Premium
Giá: 1.100.000 VNĐ

Phòng Twin Bed 

Giá ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5): 1.1000.000 VNĐ
Giá cuối tuần (Từ thứ 6 đến chủ nhật): 1.320.000 VNĐ

Phòng King Bed Twin
Giá ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5): 1.200.000 VNĐ
Giá cuối tuần (Từ thứ 6 đến chủ nhật): 1.320.000 VNĐ


Loại phòng

Classic

Classic

Giá: 1.100.000 VNĐ

Classic Family

Classic Family

Giá: 2.100.000 VNĐ

Studio Ocean View

Studio Ocean View

Giá: 1.200.000 VNĐ

Junior Suite Ocean View

Junior Suite Ocean View

Giá: 1.500.000 VNĐ

Deluxe Ocean View

Deluxe Ocean View

Giá: 1.200.000 VNĐ